HỎI & ĐÁP

1. Cuộc bình chọn BCTN năm 2017 có những điểm nổi bật gì?

Năm 2017 – năm thứ 10 đồng hành và phát triển cùng thị trường chứng khoán Việt Nam – Cuộc bình chọn BCTN có thêm nhiều điểm mới so với các năm trước:

 

Thứ nhất, về quy trình tuyển chọn, các BCTN vào vòng chung khảo sẽ được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers (PwC). Đây là điểm mới nổi bật nhất của Cuộc  bình chọn năm nay nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn các BCTN vào vòng chung khảo.

 

Thứ hai, Cuộc Bình chọn năm 2017 sẽ xét cộng điểm thưởng cho các BCTN có báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và cho BCTN có bản tiếng Anh, khi xét điểm vào vòng chung khảo (tối đa 05 điểm cho mỗi nội dung). Việc xét cho điểm thưởng ở những nội dung này nhằm khuyến khích các DN lập báo cáo theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư nước ngoài.

 

Thứ ba, lần đầu tiên, các DN không bắt buộc phải nộp BCTN bằng bản cứng (bản in). Thay vào đó, Hội đồng bình chọn sẽ chấm trên bản điện tử. Sự thay đổi này nhằm mục đích khuyến khích các DN hướng đến các chuẩn mực phát triển bền vững.

 

Thứ tư, lần đầu tiên, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chính thức tham gia vào Ban tổ chức (ngoài Sở GDCK TP.HCM và Báo Đầu tư – hai đơn vị đồng tổ chức trong 9 năm vừa qua) nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn các doanh nghiệp niêm yết tại sàn Hà Nội hưởng ứng cuộc bình chọn này.

 

Thứ năm, để đảm bảo chất lượng chấm BCTN được chuyên sâu, công minh hơn nữa, Hội đồng bình chọn năm nay được mở rộng, tăng lên 9 thành viên, với sự tham gia của 02 thành viên mới là đại diện của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bên cạnh các thành viên thường niên.

 

Danh sách câu hỏi