Ban Tổ Chức

Đăng ngày 10/06/2016 bởi ARAVN

Ban Tổ chức:

  1. Trưởng Ban tổ chức: Ông Lê Hải Trà – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách – Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
  2. Đồng trưởng Ban tổ chức: Ông Lê Trọng Minh – Tổng Biên tập Báo Đầu tư;
  3. Thành viên: Ông Nguyễn Vũ Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
  4. Thành viên: Bà Trần Anh Đào – Phó Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
  5. Thành viên: Ông Nguyễn Hồng, Phó Tổng Biên tập – Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đầu tư tại TP.HCM;
  6. Ông Phạm Nguyễn Vinh – Giám đốc Phát triển kinh doanh, Công ty Dragon Capital.