Hội đồng bình chọn

Đăng ngày 10/06/2016 bởi ARAVN

Hội đồng bình chọn:

Nhóm đánh giá Báo cáo thường niên

 1. Ông Lê Hải Trà – Phó Tổng giám đốc phụ trách Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh – Chủ tịch Hội đồng bình chọn;
 2. Ông Lê Công Điền – Vụ trường Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Thành viên;
 3. Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Thành viên;
 4. Ông Nguyễn Vũ Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Thành viên;
 5. TS Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam – Thành viên;
 6. S Nguyễn Quang Vinh – Ủy viên Ban thường trực, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Thành viên;
 7. TS Trần Ngọc Thơ – , Đại học Kinh tế TP.HCM – Thành viên;
 8. Bà Nguyễn Nguyệt Anh – Đại diệnTổ chức Tài chính quốc tế (IFC) – Thành viên;
 9. Nhà báo Phạm Oanh – Trưởng bBan Chứng khoán, Báo Đầu tư – Thành viên.

Nhóm đánh giá Báo cáo Phát triển Bền vững

Bao gồm 03 thành viên là các chuyên gia đến từ Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA)

 1. Ông Nguyễn Viết Thịnh – Trưởng nhóm Hội đồng bình chọn Giải Báo Cáo Phát Triển Bền Vững –Hội viên ACCA.
 2. Ông Tô Vĩ Hùng – Hội viên ACCA, Trưởng phòng Kế toán, Rosneff Việt Nam
 3. Ông Tôn Thất Hạc Minh – Chuyên gia năng lượng và phát triển bền vững, Tập đoàn IKEA, Khu vực Đông NamÁ.