Quy trình chấm giải

Đăng ngày 10/06/2016 bởi ARAVN

Tất cả các BCTN đủ điều kiện tham gia bình chọn sẽ qua 02 vòng tuyển chọn (vòng sơ khảo và Chung khảo). Tổng điểm của từng BCTN sẽ bao gồm 20% điểm vòng sơ khảo và 80% điểm vòng chung khảo. Kết quả BCTN đoạt giải sẽ được lấy từ điểm cao xuống thấp.

A/ Vòng sơ khảo:

  • Các SGDCK sẽ thực hiện chấm vòng sơ khảo cho các BCTN đáp ứng điều kiện tham gia
  • Dựa trên danh sách đề cử vào vòng chung khảo của các SGDCK, Ban Tổ chức sẽ mời 4 Công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, EY, KPMG và PWC thực hiện soát xét lại kết quả sơ khảo.
  • Trên cơ sở kết quả sau soát xét, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách các BCTN được chọn vào vòng chung khảo.
  • Kết quả chấm vòng sơ khảo sẽ chiếm 20% trong tổng số điểm của toàn cuộc bình chọn

 

Điểm thưởng vòng sơ khảo:

  • 5đ cho BCTN được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh
  • 5đ cho BCTN của công ty có lập BCTC theo IFRS

 

B/ Vòng chung khảo:

Hội đồng bình chọn sẽ chấm điểm từng BCTN theo thang bảng điểm chi tiết cả về hình thức lẫn nội dung các BCTN. Nhận xét các ưu điểm, nhược điểm của từng BCTN. Các BCTN tốt nhất có số điểm cao nhất được lựa chọn để trao giải. Kết quả chấm vòng chung khảo sẽ chiếm 80% trong tổng số điểm của toàn cuộc bình chọn.

 

(*) Ghi chú: Các đơn vị có Báo cáo vào Vòng chung khảo sẽ được Ban tổ chức thông báo nộp bản dữ liệu điện tử theo yêu cầu sau:

  • Bản dữ liệu điện tử gửi về địa chỉ: ara@hsx.vn (dữ liệu điện tử phải có dung lượng nhỏ hơn 10MB theo định dạng .pdf hoặc .zip hoặc .rar. Trong trường hợp dung lượng dữ liệu điện tử lớn hơn 10MB thì phải nén và chia nhỏ, các mảnh chia của tập tin phải hỗ trợ tự nối thành các tệp tin gốc khi giải nén).
  • Hạn chót nộp đầy đủ các Báo cáo thường niên về cho Ban Tổ chức: ngày 26/06/2017