Tài Liệu Hướng Dẫn

Thông tin Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2021
Ngày đăng: 06/04/2021
Năm 2021 là năm thứ 14 Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (tiền thân là Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên) đồng hành cùng với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu tư Chứng khoán với sự tài trợ của Dragon Capital phối hợp tổ chức.
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ CÔNG TY – DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 2020
Ngày đăng: 05/12/2020
Năm 2020 đánh dấu năm thứ ba Quản trị công ty được đưa lên thành một nội dung đánh giá quan trọng trong Giải thưởng Doanh nghiệp Niêm yết Việt Nam, cho thấy quản trị công ty là một trong những tiêu chí then chốt đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Dựa trên mục tiêu nâng dần chất lượng quản trị công ty của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam hướng đến đáp ứng các chuẩn mực quản trị công ty tiến bộ của thế giới, sau hai năm đầu giữ nguyên, các tiêu chí đánh giá quản trị công ty đã bắt đầu được nâng lên một mức cao hơn trong năm 2020 thông qua việc bổ sung các chuẩn mực và thực hành quản trị tốt từ Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam, các chuẩn mực và thông lệ quản trị tốt của khu vực ASEAN và Bộ nguyên tắc quản trị công ty của OECD.
GIẢI QUẢN TRỊ CÔNG TY – Bộ tiêu chí Quản trị Công ty năm 2020
Ngày đăng: 05/12/2020
Thị trường chứng khoán thế giới đã bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh covid trong giai đoạn quí 1 năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không tránh khỏi ảnh hưởng này. Tuy vậy, nhóm 34 DN có mức điểm QTCT cao nhất ít chịu ảnh hưởng hơn các DN còn lại khi nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ. Nhóm có QTCT tốt nhất cũng là nhóm cổ phiếu có mặt bằng giá cao hơn trung bình khoảng 40.000đ/cổ phiếu so với nhóm có điểm QTCT mức trung bình, và cao hơn khoảng 60.000đ/cổ phiếu so với nhóm có điểm QTCT thấp nhất. QTCT có thể là một chỉ số tin cậy cho chất lượng của danh mục đầu tư.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Lễ trao giải Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2020
Ngày đăng: 06/01/2021
(Phú Quốc – ngày 04 tháng 12 năm 2020) Hôm nay, Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2020 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Vinpearl Phú Quốc với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đại diện hơn 250 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường.
TỔNG QUAN VÀ NHỮNG THAY ĐỔI BỘ TIÊU CHÍ GIẢI QUẢN TRỊ CÔNG TY DNNY VIỆT NAM 2020
Ngày đăng: 04/05/2020
Năm 2020 sẽ đánh dấu năm thứ ba Quản trị công ty được đưa lên thành một nội dung đánh giá quan trọng trong Giải thưởng DN Niêm yết Việt Nam
Những thay đổi trong tiêu chí chấm giải VLCA 2020
Ngày đăng: 09/03/2020
Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2020” tiếp tục với những đánh giá trong các lĩnh vực Báo cáo thường niên (BCTN), Báo cáo Phát triển bền vững, và tình hình thực thi quản trị công ty (QTCT) của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.