ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Doanh nghiệp tham gia cuộc bình chọn là những doanh nghiệp nằm trong bộ chỉ số chung VNX Allshare và được chia thành 3 nhóm:

  • Doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn (gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa hàng đầu, có cổ phiếu thuộc rổ chỉ số VNX50);
  • Doanh nghiệp có quy mô vốn hóa vừa (gồm 150 công ty tiếp theo có giá trị vốn hóa sau VNX50, có cổ phiếu là cổ phiếu thành phần của VNX Allshare);
  • Doanh nghiệp có quy mô vốn hóa nhỏ (bao gồm các công ty còn lại có cổ phiếu là cổ phiếu thành phần của VNX Allshare).

(*) Ghi chú: Báo cáo thường niên hợp lệ là những báo cáo thuộc năm tài chính cuộc bình chọn phát động, được công bố chính thức và nộp đúng hạn theo quy định hiện hành cho HOSE hoặc HNX; không bị xử lý về công bố thông tin từ mức độ “Nhắc nhở trên toàn thị trường” trở lên.