Cùng với việc đổi tên, Cuộc bình chọn có những thay đổi và điểm mới nào?

Đăng ngày 19/11/2018 bởi ARAVN

Cuộc bình chọn năm 2018 có một số điểm mới nổi bật sau đây:

Thứ nhất, bên cạnh nội dung đánh giá BCTN và Báo cáo Phát triển bền vững như mọi năm, Cuộc bình chọn năm nay sẽ thực hiện đánh giá chuyên sâu tình hình thực thi quản trị công ty (QTCT) của doanh nghiệp với một bộ tiêu chí riêng, qua đó khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về QTCT nhằm hướng đến phát triển bền vững. Bộ tiêu chí đánh giá QTCT năm nay được xây dựng dựa trên nguyên tắc QTCT của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), các câu hỏi có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành về QTCT và tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh thông tin từ BCTN, việc đánh giá các nội dung liên quan QTCT còn dựa trên các thông tin tin cậy mà công ty cung cấp rộng rãi ra thị trường trong khoảng thời gian từ 01/07/2017 đến 30/04/2018 qua các nguồn khác như website của doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Bên thứ ba độc lập sẽ được mời thực hiện đánh giá sơ khảo nội dung QTCT. Kết quả sơ khảo sẽ được soát xét bởi 04 công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC) trước khi vào vòng chung khảo.

Thứ hai, đối tượng bình chọn năm nay là các doanh nghiệp niêm yết trên hai Sở GDCK TP.HCM và Hà Nội thuộc rổ chỉ số VNX Allshare và được chia thành 03 nhóm theo quy mô vốn hóa thị trường (lớn, vừa và nhỏ), thay vì chấm toàn bộ tất cả các DN niêm yết đủ điều kiện xét chọn trên 02 sàn như mọi năm.

Thứ ba, về cơ cấu bình chọn, thay vì chọn Top 50 doanh nghiệp có BCTN tốt nhất để vinh danh, năm nay, Ban Tổ chức sẽ chọn các báo cáo tốt nhất của mỗi nhóm vốn hóa (Large Cap, Mid Cap, Small Cap) để trao giải nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có quy mô vốn vừa và nhỏ tham gia cạnh tranh giải và có cơ hội được tôn vinh. Tương tự, đối với Giải QTCT, Ban Tổ chức cũng sẽ lựa chọn 05 DN tốt nhất của mỗi nhóm vốn hóa để trao giải thay vì chỉ trao Giải Nhất, Nhì, Ba như năm ngoái.