Vì sao đổi tên Cuộc bình chọn?

Đăng ngày 20/11/2018 bởi ARAVN

“Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên” (BCTN) đã đồng hành cùng với TTCK Việt Nam và cộng đồng các doanh nghiệp niêm yết trong suốt 10 năm (2008- 2017). Trong hành trình 10 năm qua, Cuộc bình chọn BCTN đã có những tác động tích cực đến sự thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch thông tin, giúp các nhà đầu tư tiếp cận thông tin tốt hơn đối với các DN niêm yết. Không chỉ đơn thuần là một sự kiện nhằm khuyến khích và tôn vinh các doanh nghiệp có BCTN tốt nhất, Cuộc bình chọn còn là khởi nguồn cho rất nhiều hoạt động tạo giá trị gia tăng cho DN, cho TTCK Việt Nam trong công tác quản trị rủi ro, quan hệ với nhà đầu tư, thiết lập báo cáo phát triển bền vững và quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt của quốc tế. Có thể nói, qua 10 năm, Cuộc bình chọn BCTN đã làm tốt vai trò lịch sử của mình trên hành trình minh bạch hóa thông tin, góp sức xây dựng TTCK Việt Nam lành mạnh và hiệu quả hơn.

Bước sang năm thứ 11, Ban Tổ chức quyết định đổi mới Cuộc bình chọn và đổi tên thành “Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết”. Tên gọi mới của Cuộc bình chọn vừa mang ý nghĩa kế thừa những thành quả đạt được 10 năm qua, đồng thời đáp ứng được yêu cầu mở rộng của Cuộc bình chọn trong tương lai nhằm mục đích:

  1. Tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng các thông lệ tốt nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công bố thông tin của doanh nghiệp thông qua BCTN và báo cáo phát triển bền vững, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư đối với các công ty niêm yết
  2. Đánh giá tình hình thực thi Quản trị công ty (QTCT) của công ty niêm yết dựa trên các nguồn thông tin tin cậy được công ty công bố rộng rãi ra bên ngoài cho cơ quan quản lý và các nhà đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị công ty và quản trị rủi ro để hướng đến phát triển bền vững.