Tại sao QTCT lại là nội dung được Ban Tổ chức chú trọng đổi mới nhất trong Cuộc bình chọn năm thứ 11?

Đăng ngày 18/11/2018 bởi ARAVN

Quản trị công ty và thực hiện các cam kết phát triển bền vững trở thành tâm điểm nổi bật, nhận được rất nhiều sự quan tâm và kỳ vọng từ các nhà đầu tư và các đối tác hữu quan. Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế, QTCT và quản trị rủi ro tại Việt Nam đang gặp nhiều thách thức bởi phần lớn các DN vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức, còn nhiều thiếu sót trong tuân thủ lẫn năng lực. Vì vậy, trong định hướng tương lai, Ban Tổ chức thấy rằng Cuộc bình chọn cần phải tập trung và tăng cường hơn nữa việc khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản trị công ty, quản trị rủi ro để các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao tính cạnh tranh và có nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường vốn khu vực và quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng mạnh mẽ.