Năm 2008

Giải Ấn Tượng\n- Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Dầu Khí (PVD)\n\nGiải Nhì (Giải Bạc)\n- Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ (FPT)\n\nGiải Nhất (Giải Vàng)\n- Ngân hàng Saigon Thương Tín (SCB)\n\nGiải Ba (Giải Đồng)\n- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM)\n\n- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát (HPG)\n\n- Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (DPM)