Năm 2018

CHÚC MỪNG CÁC DOANH NGHIỆP ĐOẠT GIẢI NĂM 2018

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN BCTN TỐT NHẤT

TOP 10 NHÓM VỐN HÓA LỚN

Ngân hàng TMCP Á Châu
Tập Đoàn Bảo Việt
CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau
CTCP Dược Hậu Giang
CTCP FPT
CTCP Chứng khoán TPHCM
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
CTCP Chứng khoán Sài Gòn
CTCP Sữa Việt Nam

TOP 10 NHÓM VỐN HÓA TRUNG BÌNH

CTCP Chứng khoán Bảo Việt
CTCP CNG Việt Nam
CTCP Dược phẩm Imexpharm
CTCP Giống cây trồng Trung ương
CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
CTCP Tập đoàn PAN
CTCP Kinh doanh Khí miền Nam
CTCP Traphaco
CTCP Vicostone

TOP 5 NHÓM VỐN HÓA NHỎ

CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn
CTCP Điện lực Khánh Hòa
CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar
CTCP Nhựa Rạng Đông
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP QTCT TỐT NHẤT

TOP 5 NHÓM VỐN HÓA LỚN

Tập đoàn Bảo Việt
CTCP Dược Hậu Giang
CTCP FPT
CTCP Chứng khoán TP.HCM
CTCP Sữa Việt Nam

TOP 5 NHÓM VỐN HÓA TRUNG BÌNH

CTCP Dược phẩm Imexpharm
CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
CTCP Tập đoàn PAN
CTCP Traphaco
CTCP Vicostone

TOP 5 NHÓM VỐN HÓA NHỎ

CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2
CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn
CTCP Sonadezi Long Thành
CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (PTBV)

Tập đoàn Bảo Việt
CTCP Sữa Việt Nam
CTCP Dược Hậu Giang
CTCP Tập đoàn PAN
CTCP Traphaco

Vui lòng xem thêm thông tin bên dưới

Ket qua binh chon 2018