Năm 2020

CHÚC MỪNG CÁC DOANH NGHIỆP ĐOẠT GIẢI NĂM 2020

TOP 5 DOANH NGHIỆP QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT NHẤT

NHÓM VỐN HÓA LỚN

CTCP FPT
CTCP Chứng Khoán TPHCM
CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
CTCP Thành Thành Công- Biên Hòa
CTCP Sữa Việt Nam

NHÓM VỐN HÓA VỪA

CTCP Dược Hậu Giang
Tổng Cty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí -CTCP
CTCP Điện Gia Lai
CTCP Tập Đoàn PAN
CTCP Sợi Thế Kỷ

NHÓM VỐN HÓA NHỎ

CTCP Đầu Tư Xây Dựng 3-2
CTCP Garmex Sài Gòn
CTCP Hợp Tác Kinh Tế và XNK Savimex
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
CTCP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng

TOP 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TỐT NHẤT

NHÓM VỐN HÓA LỚN

Tập Đoàn Bảo Việt
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
CTCP Chứng Khoán SSI
CTCP VICOSTONE
Tập Đoàn Vingroup - CTCP
CTCP Sữa Việt Nam

NHÓM VỐN HÓA VỪA

CTCP Nhựa An Phát Xanh
CTCP Chứng khoán Bảo Việt
CTCP CNG Việt Nam
CTCP Dược Hậu Giang
CTCP Dược Phẩm Imexpharm
CTCP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương
CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong
CTCP Xây Lắp Điện I
CTCP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

NHÓM VỐN HÓA NHỎ

CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc
CTCP Everpia
Tổng CT Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP
CTCP Kỹ Nghệ Lạnh
CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4

GIẢI TIẾN BỘ VƯỢT TRỘI

HẠNG MUC QUẢN TRỊ CÔNG TY

CTCP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

HẠNG MỤC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CTCP Tập đoàn C.E.O

GIẢI BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CTCP Sữa Việt Nam
Tập Đoàn Bảo Việt
CTCP Sợi Thế Kỷ
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
CTCP Dược Hậu Giang
Công ty cổ phần Điện Gia Lai

Vui lòng xem thêm thông tin bên dưới

Thông tin giải VLCA 2020