THÔNG CÁO BÁO CHÍ Lễ trao giải Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2020